Energie regenerabila

Green energy 255x255 Energie regenerabila
Energii regenerabile sunt considerate în practică, energiile care provin din surse care fie că regenerează de la sine în scurt timp, fie sunt surse practic inepuizabile. Termenul de energie regenerabilă se referă la forme de energie produse prin transferul energetic al energiei rezultate din procese naturale regenerabile. Astfel, energia luminii solare, a vânturilor, a apelor curgătoare, a proceselor biologice și a căldurii geotermale pot fi captate de către oameni utilizând diferite procedee. Dintre sursele regenerabile de energie fac parte:

  • energia eoliană, uzual exprimat – energie de vânt
  • energia solară
  • energia apei – energia hidraulică, energia apelor curgătoare, energia mareelor…
  • energia geotermică, energie câștigată din căldura de adâncime a Pământului
  • energie de biomasă: biodiesel, bioetanol, biogaz

pv roof solar 155x139 Energie regenerabila
Toate aceste forme de energie sunt, în mod tehnic, valorificabile putând servi la generarea curentului electric, producerea de apă calde, etc. Actualmente ele sunt în mod inegal valorificate, dar există o tendință certă și concretă care arată că se investește insistent în această, relativ nouă, ramură energetică.

Contactaţi-ne pentru a discuta despre soluţia adecvată pentru proiectul dumneavoastră